Ocaleni od zapomnienia: Antoni Michalak
Artykuły

Antoni Michalak, policjant z Milatyna w powiecie Zdołbunów, z powodu «aktywnej działalności przeciw ruchowi rewolucyjnemu» w 1940 r. został skazany przez Kolegium Specjalne NKWD na pięć lat łagrów.

Antoni Michalak urodził się 26 kwietnia 1895 r. we wsi Brodnica (obecnie województwo wielkopolskie). Jego ojciec, również Antoni Michalak, posiadał własny dom i zajmował się uprawą roli. To wszystkie informacje o rodzinie zawarte w aktach śledztwa wszczętego przez funkcjonariuszy NKWD wobec bohatera tej publikacji, które są przechowywane w Państwowym Archiwum Obwodu Rówieńskiego.

W wieku siedmiu lat Antoni poszedł do szkoły, którą skończył w 1910 r. Później uczył się na piekarza i po czterech latach zaczął pracować zawodowo w tym fachu.

Od 1914 r. Antoni Michalak brał aktywny udział w I wojnie światowej jako żołnierz 7 Pułku Grenadierów armii niemieckiej. Po roku służby trafił do niewoli francuskiej. Po wyjściu na wolność w 1919 r. został zmobilizowany do Wojska Polskiego, w którym służył do 1921 r.

W 1923 r. został funkcjonariuszem policji polskiej. W 1926 r. przeniesiono go na posterunek policji w Milatynie w powiecie Zdołbunów. Mieszkał tam razem z żoną Marią (40 lat, tutaj i dalej wiek krewnych jest podawany według stanu na grudzień 1939 r.) i dwojgiem dzieci: córką Haliną (7 lat) i synem Wiesławem (13 lat).

W więzieniu NKWD w Równem Antoniego Michalaka osadzono 4 grudnia 1939 r. Informacje zawarte w aktach sprawy karnej świadczą o tym, że policjant nie został aresztowany w domu. W czasie przeszukiwania funkcjonariusze NKWD skonfiskowali mu tylko szelki. Z zaświadczenia dołączonego do sprawy karnej dowiadujemy się, że przeszukiwania mieszkania Antoniego Michalaka nie przeprowadzono ze względów operacyjnych.

Podobnie jak w większości spraw karnych aresztowanych polskich policjantów, teczka Antoniego Michalaka zawiera wyłącznie jeden protokół przesłuchania, niewyróżniający się oryginalnością pytań stawianych przez śledczego Zdołbunowskiego Oddziału Powiatowego NKWD Białego (imię nie jest nam znane). Po ustaleniu podstawowych informacji biograficznych śledczy tradycyjnie starał się o poznanie konfidentów i informatorów współpracujących z policjantem.

Na podstawie przesłuchania sporządzono listę osób, których również dotyczyło wszczęte śledztwo. Chociaż Antoni Michalak powiedział, że nigdy od tych osób nie otrzymywał informacji o nastrojach rewolucyjnych, lecz wyłącznie o kradzieżach i przestępstwach, do wspomnianej listy dopisano ich wszystkich jako «skompromitowanych przez oskarżonego».

W aktach sprawy jest także krótki protokół powtórnego przesłuchania, którego jedynym celem było wymuszenie na więźniu przyznania się do popełnionych zbrodni, mianowicie tłumienia ruchu rewolucyjnego, co według enkawudzistów było głównym zadaniem każdego policjanta. Zgadzając się z oskarżeniem Antoni Michalak nie mógł sobie przypomnieć ani jednego faktu, kiedy jako policjant na podstawie doniesień konfidenta sporządziłby raport dotyczący któregokolwiek z rewolucjonistów.

Na mocy decyzji Kolegium Specjalnego NKWD z dnia 11 października 1940 r. Antoni Michalak zgodnie z art. 54–13 KK USRR (aktywna działalność przeciw ruchowi rewolucyjnemu) został skazany na pięć lat poprawczych obozów pracy. Karę odbywał w Uchtiżemłagu.

Według postanowienia Prokuratury Obwodu Rówieńskiego z dnia 17 kwietnia 1989 r. wobec Antoniego Michalaka zastosowano art. І Ustawy Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z dnia 16 stycznia 1989 r. «O dodatkowych przedsięwzięciach dotyczących odnowienia sprawiedliwości wobec ofiar represji, mających miejsce w okresie lat 30–40 – na początku lat 50».

Dalsze losy Antoniego Michalaka i jego rodziny nie są nam znane.

Tetiana SAMSONIUK

P. S.: Materiały rubryki «Ocaleni od zapomnienia» zostały opracowane przez doktor nauk historycznych Tetianę Samsoniuk na podstawie akt radzieckich organów ścigania przechowywanych w Państwowym Archiwum Obwodu Rówieńskiego, w zbiorach Zarządu KGB Ukraińskiej SRR w Obwodzie Rówieńskim (1919–1957) oraz w Archiwum Zarządu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Będziemy wdzięczni, jeżeli odezwą się Czytelnicy, krewni lub bliscy bohaterów naszej rubryki, którzy posiadają o nich dodatkowe informacje.

Powiązane publikacje
Ocaleni od zapomnienia: Jan Adamski
Artykuły
W czasie opracowania tej sprawy karnej nie opuszczało mnie uczucie, że już o tym pisałam i ta historia już pojawiła się w naszej rubryce. W pierwszej chwili wydawało mi się, że po raz drugi podjęłam się sprawy policjanta, o której już pisaliśmy na łamach gazety. Dwukrotnie sprawdziłam i w końcu zrozumiałam, o co chodzi.
27 marca 2023
Ocaleni od zapomnienia: Jan Bulik
Artykuły
Jan Bulik, policjant z Tymbarku w powiecie limanowskim w Małopolsce, został aresztowany 18 września 1939 r. przez gwardię robotniczą w Równem na Wołyniu. Trafił tu z tej części Polski, która była okupowana przez Wehrmacht.
09 marca 2023
Znaleźliśmy wnuka policjanta Jana Bulika
Wydarzenia
Ta historia pochłonęła nas w ostatnich dniach. Znaleźliśmy wnuka Jana Bulika – policjanta z Tymbarku.
08 marca 2023
Ocaleni od zapomnienia: Piotr Dziagacz
Artykuły
Piotr Dziagacz, starszy posterunkowy z Rafałówki, został osadzony w więzieniu NKWD w grudniu 1939 r. W lutym 1941 r. z powodu «aktywnej działalności przeciw ruchowi rewolucyjnemu» został skazany na osiem lat poprawczych obozów pracy.
01 marca 2023
Ocaleni od zapomnienia: Piotr Zobek
Artykuły
Szkic o Piotrze Zobku, kanceliście I komisariatu policji w Równem, jest kontynuacją cyklu o funkcjonariuszach polskiej Policji Państwowej, którzy doznali represji sowieckich w latach 1939–1941.
15 lutego 2023
List do redakcji: Aleksander Tarwacki nadal jest poszukiwany przez rodzinę
Artykuły
Losy Aleksandra Tarwackiego, policjanta z Równego skazanego przez Kolegium Specjalne NKWD na osiem lat łagrów, na łamach «Monitora Wołyńskiego» opisała Tetiana Samsoniuk. Szkic biograficzny oparła na aktach śledztwa przechowywanych w Państwowym Archiwum Obwodu Rówieńskiego.
23 grudnia 2022
Ocaleni od zapomnienia: Aleksander Tarwacki
Artykuły
Aleksander Tarwacki pracował w II komisariacie policji w Równem. Podobnie jak wielu innych funkcjonariuszy został aresztowany przez sowietów w drugim dniu po inwazji Armii Czerwonej i ustanowieniu władzy radzieckiej na terenach Polski.
04 listopada 2022
Ocaleni od zapomnienia: Władysław Michalski
Artykuły
Akta śledztwa wszczętego w 1939 r. wobec Władysława Michalskiego, policjanta ze Zdołbicy na Rówieńszczyźnie, zawierają tylko kilka kartek. Tak wyglądała większość spraw karnych wobec funkcjonariuszy polskiej policji, których władze radzieckie aresztowały według poprzednio ułożonej listy natychmiast po wkroczeniu na tereny Polski.
06 października 2022
Ocaleni od zapomnienia: Józef Afent
Artykuły
Nasz kolejny szkic jest poświęcony Józefowi Afentowi, starszemu policjantowi ІІ komisariatu policji w Równem aresztowanemu przez władze radzieckie następnego dnia po ich wkroczeniu na tereny II Rzeczypospolitej.
21 września 2022