Wydarzenia
Projekt «Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie» zgromadził znawców średniowiecznych i nowożytnych dziejów obu miast. 11 maja wspólnie zasiedli przy okrągłym stole, podczas którego zaprezentowali swoje referaty.
Wydarzenia
Wśród tematów dzisiejszego numeru «Monitora Wołyńskiego» święta majowe w polskich organizacjach, ofiary Zbrodni Katyńskiej zawiązane z Rówieńszczyzną, koncert muzyki księcia Lubomirskiego w Równem oraz porządkowanie cmentarzy.
Artykuły
Ten esej poświęcimy zamordowanym w Katyniu polskim oficerom, którzy pochodzili z terenu współczesnego obwodu rówieńskiego lub byli z nim związani. Wśród zamordowanych przez sowieckich oprawców był także Innocenty Głowacki, niezasłużenie zapomniany ukraiński działacz społeczny i przedsiębiorca.
Artykuły
Wizyta w teatrze to jak odwiedziny u najlepszego, starego przyjaciela. Wracając do domu nigdy nie masz wrażenia, że oto straciłeś czas na głupstwa, nic nieznaczące rozważania nad garnkiem łuskanej fasoli.
Konkursy
Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej ruszyła nowa edycja programu skierowanego do obcokrajowców interesujących się Polską oraz pragnących podjąć nieodpłatne studia.
Artykuły
Policjant Stefan Bułа, któremu poświęcono ten szkic, w przededniu II wojny światowej mieszkał i pracował we wsi Sobków w ówczesnym województwie kieleckim. Na początku września 1939 r. jego posterunek otrzymał nakaz ewakuacji. Wkrótce policjant trafił do rówieńskiego więzienia NKWD.
Wydarzenia
7 maja w siedzibie Towarzystwa Kultury Polskiej im. Władysława Reymonta w Równem obchodzono 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Wydarzenia
W dniach 5–9 lipca 2023 r. w Warszawie odbędzie się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.