Wokół postaci Józefa Łobodowskiego: w Łucku rozmawiano o spuściźnie pisarza
Wydarzenia

O potrzebie przywrócenia imienia Józefa Łobodowskiego zbiorowej pamięci Ukraińców i Polaków rozmawiali uczestnicy sesji naukowej, która odbyła się w Łucku w ramach Roku Józefa Łobodowskiego.

27 września na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki uczczono pamięć Józefa Łobodowskiego – polskiego pisarza, publicysty, tłumacza i promotora ukraińskiej literatury i kultury. Sesja naukowa «Literacka spuścizna Józefa Łobodowskiego w kulturowym kontekście współczesności» oraz wręczenie Nagrody, która nosi imię pisarza, odbyły się z okazji 110. rocznicy jego urodzin.

Oba wydarzenia zostały zorganizowane przez Konsulat Generalny RP w Łucku, Wydział Filologii i Dziennikarstwa WUN im. Łesi Ukrainki oraz lubelski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W uroczystym otwarciu sesji naukowej wzięli udział konsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Teresa Chruszcz, wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, prezes lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Zbigniew Fronczek, przedstawiciele władz miasta i obwodu, kierownictwo uniwersytetu, polscy i ukraińscy pisarze i naukowcy, wykładowcy i studenci.

Nagroda Lobodowskiego 2019 4

Jurij Hromyk, dziekan Wydziału Filologii i Dziennikarstwa, przypomniał zgromadzonym, że pierwsza Nagroda im. Józefa Łobodowskiego również została wręczona na Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki. Wówczas, w 2015 r., jej laureatami zostali absolwent Wydziału Filologii i Dziennikarstwa, pisarz Wasyl Słapczuk, poetka i tłumaczka Olena Krysztalska praz prof. Feliks Czyżewski z UMCS.

Nagroda Lobodowskiego 2019 3

Nagroda Lobodowskiego 2019 2

«Dzisiaj spotykamy się wokół postaci Józefa Łobodowskiego. Nasze wspólne działania, Konsulatu, Wydziału Filologii i Dziennikarstwa, jak również lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, mają na celu przywrócenie mu właściwego miejsca» – powiedziała konsul Teresa Chruszcz. Dodała, że Konsulat Generalny RP w Łucku w 110. rocznicę urodzin Józefa Łobodowskiego wybrał go jako twórcę, który był piewcą Ukrainy, do szczególnej promocji.

Nagroda Lobodowskiego 2019 5

Podczas powitalnego przemówienia Zbigniew Wojciechowski zaznaczył, że Józef Łobodowski jest jego zdaniem i polskim, i ukraińskim pisarzem, bo jego spuścizna jest wspólna dla obu narodów.

Nagroda Lobodowskiego 2019 7

Uczestnicy sesji naukowej pt. «Literacka spuścizna J. Łobodowskiego w kulturowym kontekście współczesności» rozmawiali o relacjach Łobodowskiego z ukraińską emigracją, ukraińskich wątkach w jego twórczości oraz drodze ku ukraińskiemu czytelnikowi.

«Nawet 110 lat później Józef Łobodowski nadal mówi o polsko-ukraińskim i ukraińsko-polskim porozumieniu – powiedziała prof. Natalia Sydorenko. Podkreśliła, że pisarz wskazywał także na potrzebę wzmocnienia poczucia solidarności między obu narodami i był przekonany, że przeciwdziałać rosyjsko-sowieckiemu zagrożeniu można tylko za pomocą polsko-ukraińskiego porozumienia. 

Nagroda Lobodowskiego 2019 9

Na zakończenie panelu «Józef Łobodowski i Ukraina» odbyła się prezentacja monografii prof. Switłany Krawczenko «Józef Łobodowski – twórca, myśliciel, buntownik i ukrainofil. Życie i twórczość». Publikacja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu Generalnego RP w Łucku. Przedstawia życie, twórczość i spuściznę pisarza oraz sprzyja przywróceniu jego imienia zbiorowej pamięci Ukraińców.

Nagroda Lobodowskiego 2019 11

W drugiej połowie dnia odbył się panel «Między Lublinem a Łuckiem: dialogi kulturalno-literackie», w trakcie którego naukowcy rozmawiali m.in. o poezji i prozie Łobodowskiego. Następnie aktorzy teatru «Harmyder» przedstawili fragmenty spektaklu «Monodie w czerwonym» poświęcone Józefowi Łobodowskiemu oraz Zuzannie Ginczance.

Nagroda Lobodowskiego 2019 13

V Międzynarodowa Nagroda im. Józefa Łobodowskiego została wręczona prof. dr. hab. Hryhorijowi Arkuszynowi z WUN im. Łesi Ukrainki za osiągnięcia w zakresie badań nad dialektami na polsko-ukraińsko-białoruskim pograniczu. Hryhorij Akrkuszyn jest autorem licznych publikacji naukowych, m.in. dwutomowego wydania «Słownika zachodniopoleskiej gwary», twórcą etnolingwinistycznego atlasu, specjalistą w zakresie onomastyki oraz argotu, kierownikiem międzynarodowych projektów badawczych.

Nagroda Lobodowskiego 2019 15

Nagrodę otrzymał również Serhij Jefimenko, dyrektor Wołyńskiej Filharmonii Obwodowej, za długotrwałą działalność kulturalną oraz popularyzację muzyki klasycznej. Jefimenko jest jednym z organizatorów Międzynarodowego Festiwalu «Strawiński i Ukraina», który po raz pierwszy został zorganizowany w 1994 r., a od 2005 r. regularnie odbywa się w Łucku i Uściługu.

Nagroda Lobodowskiego 2019 14

Nagroda Lobodowskiego 2019 8

Nagroda Lobodowskiego 2019 1

Tekst i zdjęcia: Natalia DENYSIUK, Anatol OLICH

CZYTAJ TAKŻE:

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ. ROZMOWA Z ADAMEM TOMANKIEM – SIOSTRZEŃCEM JÓZEFA ŁOBODOWSKIEGO

Powiązane publikacje
«Ojcze nasz» po ukraińsku autorstwa łotewskiego kompozytora. W łuckim kościele odbędzie się koncert dobroczynny
Wydarzenia
W niedzielę, 29 maja, o godz. 16.00 w katolickiej katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku odbędzie się koncert dobroczynny «Mimo wojny. Wiara. Nadzieja. Wiosna». Wystąpi chór biskupi łuckiej katedry prawosławnej pw. Trójcy Świętej «Oranta».
27 maja 2022
Ocaleni od zapomnienia: Władysław Jakuszewski
Artykuły
W okresie międzywojennym Władysław Jakuszewski pracował w policji w Równem, Kowlu, Dubnie i Zdołbunowie. Został aresztowany przez NKWD w listopadzie 1939 r., a w marcu 1941 r. za «aktywną działalność przeciw ruchowi rewolucyjnemu» został skazany na osiem lat poprawczych obozów pracy.
27 maja 2022
Związki frazeologiczne: Punkt widzenia
Artykuły
Henry Kissinger to dość już wiekowy, albowiem liczący sobie 98 lat (swoją drogą: cóż za piękny wiek!), wielce zasłużony były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego i sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki za kadencji prezydentów Richarda Nixona i Geralda Forda.
26 maja 2022
Zapraszamy migrantów z Ukrainy do udziału w badaniu dotyczącym używania języków
Wydarzenia
Migranci z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., proszeni są o wzięcie udziału w badaniu zachowań związanych z używaniem języków w nowej rzeczywistości.
26 maja 2022
Nie żyje Teresa Dutkiewicz – wiceprezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
Wydarzenia
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że zmarła Teresa Dutkiewicz, wieloletnia działaczka polska na Ukrainie i dziennikarka.
25 maja 2022
«Wsparcie ze strony Polski jest nieocenione». Do Łucka dotarła pomoc z Katowic i Łodzi
Wydarzenia
Pomoc humanitarna z Polski nadal dociera do ukraińskich wolontariuszy. O ostatnim ładunku mówił Władysław Doroszenko, współkoordynator Zjednoczonego Centrum Komunikacji w Łucku.
25 maja 2022
Rotmistrz Witold Pilecki – ochotnik z obozu Auschwitz
Artykuły
Aby zbadać, co dzieje się w KL Auschwitz – na ochotnika dał się złapać i zamknąć w tym przerażającym miejscu. Zebrane przez niego informacje zaczęły otwierać zachodniemu światu oczy na zbrodnie Niemców. Mimo tak niebywałych zasług został stracony w stalinowskim więzieniu 25 maja 74 lata temu. O rotmistrzu Witoldzie Pileckim pisze dr Adam Cyra.
25 maja 2022
Służby komunalne uporządkowały stary cmentarz katolicki w Dubnie
Wydarzenia
Służby komunalne posprzątały stary cmentarz katolicki przy ul. Młynowskiej w Dubnie. Odnowiły także jedyny grobowiec, którzy przetrwał do naszych dni. Prace zostały sfinansowane ze środków miejscowego budżetu.
24 maja 2022
ABC kultury polskiej: Paweł Łoziński – reżyser w drodze
Artykuły
Paweł Łoziński to znany w Polsce reżyser, scenarzysta i producent interesujących filmów dokumentalnych. W wywiadzie dla internetowego radia «357» na pytanie: «Kim jesteś?» odpowiedział: «Człowiekiem w drodze».
24 maja 2022