Ocaleni od zapomnienia: Leoncjusz Kot
Artykuły

Leoncjusz Kot przez 10 lat pracował na posterunku policji w Basowym Kącie. W 1941 r. został skazany przez NKWD na osiem lat poprawczych obozów pracy.

Leoncjusz Kot urodził się 10 czerwca 1905 r. we wsi Podolesie w powiecie kobryńskim (w wersji białoruskiej Padalessie) w rodzinie białoruskich chłopów. Jego ojciec Laurencjusz Kot uprawiał trzy dziesięciny roli, których był właścicielem. Rodzina mieszkała w swoim domu. Ojciec zmarł, gdy jego syn skończył dziesięć lat. Nie posiadamy wiadomości o matce bohatera tego szkicu.

Wiadomo, że miał pięciu braci: Romana (50 lat; tutaj i dalej wiek krewnych jest podawany według stanu na 1939 r.), Maksyma (45 lat), Zachara (40 lat), Fedora (38 lat) i Artemija (30 lat) oraz siostry: Pelageję (55 lat), Annę (40 lat) і Olgę (31 lat).

W przededniu II wojny światowej Roman mieszkał w rosyjskim mieście Orzeł. Maksym mieszkał w ZSRR (w zachowanych dokumentach nie zostało podane dokładne miejsce). Zachar prowadził gospodarstwo rolne w Podolesiu. Fedor mieszkał w Mołodecznie. Nic nie wiemy o tym, gdzie przebywali i czym się zajmowali Artemij, Pelageja, Anna i Olga.

W aktach sprawy karnej, która jest źródłem informacji o Leoncjuszu Kocie, jest wiadomość, że ukończył cztery klasy miejskiej szkoły zawodowej w Orle. W latach 1927–1929 służył w Wojsku Polskim.

Kot 01

Kot 02

Kot 03

Nie wiadomo, jak bohater tego szkicu biograficznego trafił na Wołyń. Z akt śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy NKWD dowiadujemy się, że pracował jako policjant na posterunku policji w Basowym Kącie (wcześniej wieś, obecnie teren Równego). Został tam zatrudniony, ponieważ nie mógł znaleźć innej pracy. Razem z żoną Olgą (33 lata) i trzema córkami: ośmioletnią Janiną, sześcioletnią Jaryną i dwuletnią Jadwigą mieszkał we wsi Basowy Kąt.

18 września 1939 r. Leoncjusz Kot został aresztowany i osadzony w rówieńskim więzieniu. W opisie wyglądu więźnia zaznaczono, że był niskiego wzrostu, miał czarne włosy, ciemne oczy i długi nos.

Pierwsze jego przesłuchanie odbyło się 14 grudnia 1939 r. według schematu tradycyjnego dla tej kategorii więźniów. Wtedy też zatrzymany przyznał się do stawianych mu zarzutów. 24 grudnia 1939 r. śledztwo dobiegło końca, co wynika z wniosku oskarżającego sporządzonego przez śledczego powiatowego oddziału Zarządu NKWD w Równem Kornickiego. Jednak na wyrok aresztowany czekał jeszcze ponad rok.

Kot 04

Na mocy decyzji Kolegium Specjalnego NKWD z dnia 7 kwietnia 1941 r. Leoncjusz Kot s. Laurencjusza «za aktywną walkę przeciw ruchowi rewolucyjnemu» został skazany na osiem lat pozbawienia wolności w poprawczych obozach pracy. Karę odbywał w obozie «Siewwostłag».

Kot 05

Według decyzji Prokuratury Obwodu Rówieńskiego z dnia 21 czerwca 1989 r. Leoncjusz Kot został zrehabilitowany. Jego dalsze losy nie są nam znane.

Kot 06

Tetiana SAMSONIUK

P. S.: Materiały rubryki «Ocaleni od zapomnienia» zostały opracowane przez Tetianę Samsoniuk na podstawie akt radzieckich organów ścigania przechowywanych w Państwowym Archiwum Obwodu Rówieńskiego, w zbiorach Zarządu KGB Ukraińskiej SRR w Obwodzie Rówieńskim (1919–1957) oraz w Archiwum Zarządu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Będziemy wdzięczni, jeżeli odezwą się Czytelnicy, krewni lub bliscy bohaterów naszej rubryki, którzy posiadają o nich dodatkowe informacje.

CZYTAJ TAKŻE:

OCALENI OD ZAPOMNIENIA: ADAM ZDOLIŃSKI

OCALENI OD ZAPOMNIENIA: MARCIN WALCZAK

OCALENI OD ZAPOMNIENIA: GRZEGORZ GOTKOWICZ

OCALENI OD ZAPOMNIENIA: JÓZEF BROSZCZYK

OCALENI OD ZAPOMNIENIA: JAN TURCZYN

OCALENI OD ZAPOMNIENIA: PIOTR KRAL

OCALENI OD ZAPOMNIENIA: HENRYK PYT

OCALENI OD ZAPOMNIENIA: JERZY STECKI

OCALENI OD ZAPOMNIENIA: STEFAN ŁANUCHA

OCALENI OD ZAPOMNIENIA: RADZIECKIE REPRESJE WOBEC FUNKCJONARIUSZY POLSKIEJ POLICJI PAŃSTWOWEJ

 

Powiązane publikacje
Ocaleni od zapomnienia: Stefan Jarząbkowski
Artykuły
Stefan Jarząbkowski, policjant z Glińska Czeskiego na Rówieńszczyźnie, jest bohaterem kolejnego szkicu o funkcjonariuszach polskiej Policji Państwowej, którzy doznali represji ze strony reżimu sowieckiego.
18 marca 2022
Ocaleni od zapomnienia: Józef Ryczak
Artykuły
Po demobilizacji z Wojska Polskiego Józef Ryczak rozpoczął pracę w polskiej Policji Państwowej. Służył m.in. w Równem. Po wkroczeniu do miasta Armii Czerwonej został aresztowany z powodu «aktywnej walki przeciw rewolucyjnemu ruchowi robotniczemu».
11 lutego 2022
Ocaleni od zapomnienia: Stanisław Pacholczyk
Artykuły
«Przez dłuższy okres prowadził walkę przeciw robotnikom i chłopom» – w ten sposób w postanowieniu o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej z dnia 19 grudnia 1939 r. określono «przestępstwa» popełnione wg sowietów przez Stanisława Pacholczyka, któremu poświęcamy ten artykuł.
28 stycznia 2022
Ocaleni od zapomnienia: Józef Reszczyński
Artykuły
Józef Reszczyński z kolonii Dołganiec w powiecie kostopolskim w przededniu II wojny światowej został zmobilizowany do policji. Z tego powodu po ustanowieniu władzy radzieckiej został aresztowany przez NKWD i następnie skazany na pięć lat łagrów.
14 stycznia 2022
Ocaleni od zapomnienia: Ludwik Parzóch
Artykuły
Bohater tego tekstu był jednym z tych polskich policjantów, którzy trafili na Wołyń w czasie ewakuacji spowodowanej przez agresję Wehrmachtu na II Rzeczpospolitą. Wielu z nich zostało aresztowanych przez radzieckie organy ścigania.
28 grudnia 2021
Ocaleni od zapomnienia: Adam Zdoliński
Artykuły
«Oskarża się o to, że służył w polskiej policji» – ten wpis możemy zobaczyć w specjalnym formularzu aktu oskarżenia wypełnianym przez śledczych NKWD. Taki dokument jest także w aktach sprawy rówieńskiego policjanta Adama Zdolińskiego.
26 listopada 2021
Ocaleni od zapomnienia: Marcin Walczak
Artykuły
Marcin Walczak, bohater naszego kolejnego szkicu, przed II wojną światową był starszym policjantem II Komisariatu Policji w Łodzi.
18 listopada 2021
Ocaleni od zapomnienia: Józef Broszczyk
Artykuły
Śledczy NKWD ZSRR Lenski od razu wydał wyrok na Józefa Broszczyka. Na stronie tytułowej sprawy kryminalnej napisał: «5 lat poprawczych obozów pracy». Jednak w czasie krótkiego śledztwa, które trwało od 18 do 24 grudnia funkcjonariusz wydłużył termin odbywania kary.
05 listopada 2021
Ocaleni od zapomnienia: Grzegorz Gotkowicz
Artykuły
Bohater tego tekstu w okresie międzywojennym pracował w na posterunkach policji w Sarnach, Lubikowiczach, Strzelsku i Włodzimiercu na Rówieńszczyźnie. W 1941 r. Kolegium Specjalne NKWD ZSRR skazało go na pięć lat obozów pracy.
27 października 2021