Ukazał się nr 6 «Monitora Wołyńskiego»
Wydarzenia

Zapraszamy Państwa na łamy dzisiejszego numeru MW. Piszemy w nim m.in. o Aleksandrze Świcy z Łucka, Janie Adamskim – policjancie z Antopola, wołyńskim tłumaczu o imieniu Dniepr, licznych projektach współpracy PL-UA. Publikujemy także rozmowę z dr. Rigelsem Halili – kierownikiem specjalizacji bałkańskiej w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Gazeta jest dostępna w wersji papierowej w polskich organizacjach na terenie obwodu wołyńskiego, rówieńskiego i tarnopolskiego oraz w wersji elektronicznej w zakładce «Archiwum PDF» na naszej stronie.

***

Na wystawie «Mamo, ja nie chcę wojny» otwartej w Łucku 15 marca można obejrzeć dziecięce rysunki o wojnie. Zrealizowano ją w ramach polsko-ukraińskiego projektu «1939–1945 Polska/2022 Ukraina», prowadzonego przez Archiwa Państwowe oraz inicjatywę «Mom I see war». Więcej na str. 1. Zdjęcia z wernisażu można obejrzeć tu: https://monitorwolynski.com/pl/news/4839-mamo-ja-nie-chce-wojny-w-lucku.

Aleksander Świca od ponad 10 lat jest dyrektorem szkoły sobotnio-niedzielnej działającej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej. Jest także przewodniczącym komisji rewizyjnej, członkiem rady Stowarzyszenia, prezesem działającego przy nim Koła Sybiraków. Od 2009 r., kiedy przy SKP zaczęto wydawać dwutygodnik «Monitor Wołyński», odpowiada za kolportaż gazety – to dzięki niemu nasze czasopismo dociera do czytelników w różnych regionach Ukrainy. Jego «Rodzinne historie» przedstawiamy Państwu na str. 4–5.

Jan Adamski (ur. w 1898 r. we wsi Szczonów w powiecie jarocińskim, obecnie woj. wielkopolskie) przed II wojną światową był policjantem w Antopolu na Wołyniu. 18 września 1939 r. został aresztowany przez NKWD i wkrótce skazany na pięć lat łagrów. O jego losach w rubryce «Ocaleni od zapomnienia» opowiada dr Tetiana Samsoniuk. Zapraszamy na str. 6.

Na str. 7 Anatol Olich pisze o wołyńskim tłumaczu o imieniu Dniepr. Borys Ten, a właściwie Mikołaj Chomiczewski, urodził się w Dermaniu. Głównym osiągnięciem Borysa Tena jako tłumacza były Homerowe «Iliada» i «Odyseja». Dzięki niemu po ukraińsku zabrzmiały dzieła Szekspira i Schillera, wiele romansów i numerów z oper światowych, wiersze wielu poetów różnych narodów. Szczególne miejsce w twórczości mistrza zajmowała literatura polska. Z Polską związane było także otrzymanie przez Borysa Tena Nagrody im. Maksyma Rylskiego, przyznawanej za najwyższe osiągnięcia w dziedzinie ukraińskiego przekładu utworów literatury światowej. Więcej o tym na str. 7.

«Różnicę między dzisiejszą wojną na Ukrainie a wojnami związanymi z rozpadem Jugosławii wyraża słowo «peremoha». Owszem, gdy chodzi o wojnę w Bośni i Hercegowinie, nie było aż tak wyraźnej pewności zwycięstwa, jaka towarzyszy stronie ukraińskiej. (…) w Bośni była to wojna o i na przetrwanie, na uzyskanie tyle, ile się da» – zaznaczył dr Rigels Halili, antropolog kultury, filolog historyk, kierownik specjalizacji bałkańskiej w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z Andrijem Kucykiem, absolwentem Studiów Wschodnich na UW. Zapraszamy na str. 10–12.

W dzisiejszym numerze piszemy również o:

– konferencji «Dialogi kultur i narodów: media, literatura, społeczeństwo» (str. 2);

– wznowieniu działalności Konsulatu Generalnego RP w Łucku (str. 3);

– spotkaniu w Łucku ekspertów z zakresu folklorystyki ukraińskiej i polskiej (str. 8);

podróży gocką ścieżką we Włodzimierzu (str. 9);

– a także o wielkim kinie – kolejny odcinek historii pisanych za pomocą polskich związków frazeologicznych można znaleźć na str. 14.

Zapraszamy do lektury!

Powiązane publikacje
Ukazał się nr 10 «Monitora Wołyńskiego»
Wydarzenia
W dzisiejszym numerze «Monitora Wołyńskiego» piszemy o łuckich obchodach 79. rocznicy Bitwy o Monte Cassino, harcerskiej pielgrzymce do Watykanu i Monte Cassino, polsko-ukraińskich projektach i kulturze w czasie wojny.
25 maja 2023
Ukazał się nr 9 «Monitora Wołyńskiego»
Wydarzenia
Wśród tematów dzisiejszego numeru «Monitora Wołyńskiego» święta majowe w polskich organizacjach, ofiary Zbrodni Katyńskiej zawiązane z Rówieńszczyzną, koncert muzyki księcia Lubomirskiego w Równem oraz porządkowanie cmentarzy.
11 maja 2023
Ukazał się nr 8 «Monitora Wołyńskiego»
Wydarzenia
W dzisiejszym numerze «Monitora Wołyńskiego» piszemy m.in. o wołyńskim śladzie Zbrodni Katyńskiej, porządkowaniu cmentarza w Przebrażu przez Ukraińców, Antoninie Trawczyńskiej z Kostopola, uczczeniu pamięci Anny Walentynowicz na Rówieńszczyźnie, a także o Józefie Łobodowskim.
27 kwietnia 2023
Studentki polonistyki zdobędą doświadczenie w redakcji «Monitora Wołyńskiego»
Wydarzenia
Studentki polonistyki na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki zdobędą wykształcenie z wykorzystaniem elementów dualnej formy kształcenia. Do końca maja będą zdobywały praktyczne doświadczenie pracując w redakcji «Monitora Wołyńskiego».
06 kwietnia 2023
Ukazał się nr 7 «Monitora Wołyńskiego»
Wydarzenia
Zapraszamy Państwa na łamy dzisiejszego numeru «Monitora Wołyńskiego». Piszemy w nim m.in. o spotkaniu Polaków ze Zbaraża i Husiatyna, rodzinie Łabeńskich z Kostopola, krzemienieckiej «Siłaczce» Irenie Sandeckiej oraz Grupie Poetyckiej «Wołyń».
06 kwietnia 2023
Ukazał się nr 5 «Monitora Wołyńskiego»
Wydarzenia
W dzisiejszym numerze «Monitora Wołyńskiego» piszemy o Ukraińcu Bogdanie Szczerbyku, który poległ na wojnie w 2022 r., rodzinnych historiach Leonidy Borziakowej z Łucka, policjancie z Tymbarku Janie Buliku i harcerskiej modlitwie o pokój.
09 marca 2023
Ukazał się nr 4 «Monitora Wołyńskiego»
Wydarzenia
Wśród tematów dzisiejszego numeru «Monitora Wołyńskiego» jest m.in. dziewiąta rocznica wojny rosyjsko-ukraińskiej, «Pączkowanie 2023» w Równem, losy Piotra Dziagacza – policjanta z Rafałówki, wspomnienia św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego oraz wizyta komisji konserwatorskiej w Ołyce.
23 lutego 2023
Nowoczesny sprzęt dla «Monitora Wołyńskiego»
Wydarzenia
Redakcja dwutygodnika «Monitor Wołyński» otrzymała od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP pomoc, przyznaną w grudniu 2022 r. Jest to laptop oraz powerbank.
10 lutego 2023
Ukazał się nr 3 «Monitora Wołyńskiego»
Wydarzenia
W dzisiejszym numerze «Monitora Wołyńskiego» piszemy m.in. o polsko-ukraińskiej rodzinie Peszków i Panasiuków z Łucka, Piotrze Zobku z Równego skazanym na sowieckie łagry, nowej książce o Tomaszu Oskarze Sosnowskim oraz o współpracy polsko-ukraińskiej.
09 lutego 2023